Làm thế nào Khách hàng có thể chắc chắn rằng Tiền của họ được An toàn? Tính minh bạch và cấp phép tại Exness

Làm thế nào Khách hàng có thể chắc chắn rằng Tiền của họ được An toàn? Tính minh bạch và cấp phép tại Exness

Exness có phải là một nhà môi giới được quản lý không?

Có, các thực thể Exness được quy định.

Nymstar Limited được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Seychelles ( FSA ) với số giấy phép SD025 .

FSA là một cơ quan quản lý độc lập chịu trách nhiệm cấp phép, quản lý, thực thi các yêu cầu tuân thủ và quản lý, theo dõi và giám sát hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ tài chính phi ngân hàng ở Seychelles.

Tập đoàn Exness có các loại giấy phép sau:

  • Giấy phép thực hiện các hoạt động đầu tư do Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp ( CySEC ) cấp (Giấy phép số 178/12).
  • Giấy phép giao dịch các công cụ tài chính, công cụ phái sinh hàng hóa và các chứng khoán khác do Ủy ban Dịch vụ Tài chính Quốc tế (IFSC/60/315/TS/14) cấp.
  • Giấy phép từ Cơ quan Quản lý Tài chính ( FCA ) theo Đăng ký Dịch vụ Tài chính để cung cấp Hợp đồng Chênh lệch (CFD) trong các khoản đầu tư cơ bản khác nhau (Số 730729).

Exness có những thực thể nào?

Tập đoàn Exness bao gồm:

  • Nymstar Limited, một Công ty Kinh doanh Quốc tế tại Saint Vincent và Grenadines—số đăng ký 21927 (IBC 2014)—và vận hành trang web www.exness.com
  • Exness (Cy) Ltd, được ủy quyền và quản lý bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Cộng hòa Síp (CySEC) theo Giấy phép số 178/12 và vận hành trang web www.exness.eu
  • Exness (UK) Ltd, được ủy quyền và quản lý bởi Cơ quan Quản lý Tài chính theo Đăng ký Dịch vụ Tài chính số 730729 để cung cấp Hợp đồng Chênh lệch (CFD) trong các khoản đầu tư cơ bản khác nhau và vận hành trang web www.exness.uk.

Xin lưu ý rằng chỉ có Nymstar Limited chấp nhận đối tác.

Làm thế nào khách hàng có thể chắc chắn rằng tiền của họ được an toàn?

Tại Exness, chúng tôi rất coi trọng việc bảo vệ tiền của khách hàng. Hợp tác với các ngân hàng hàng đầu như Barclays, chúng tôi thúc đẩy một môi trường an toàn và tin cậy. Tiền của khách hàng được duy trì trong các tài khoản tách biệt, vì vậy chúng hoàn toàn tách biệt với tiền riêng của Exness.

Hơn nữa, chúng tôi cung cấp dịch vụ rút tiền tự động tức thì 24/7, điều này giúp cả đối tác và khách hàng có thể rút tiền bất cứ lúc nào họ thấy phù hợp một cách thuận tiện.

Exness có thực hiện kiểm toán thường xuyên không?

Với quyết tâm thúc đẩy và duy trì các tiêu chuẩn minh bạch trong ngành ngoại hối, Exness tiến hành kiểm toán thường xuyên và công bố tất cả các chỉ số hoạt động chính. Các báo cáo đảm bảo độc lập cho Tập đoàn do công ty kiểm toán khổng lồ Deloitte thuộc Big Four thực hiện và được công bố công khai trên trang web Exness mỗi quý.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI NHẬN XÉT Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!