Cách chuyển tiền sang tài khoản giao dịch khác trên Exness
Hướng dẫn

Cách chuyển tiền sang tài khoản giao dịch khác trên Exness

Exness rất vui mừng được cung cấp tính năng chuyển khoản nội bộ hữu ích của chúng tôi, cho phép chuyển tiền ngay lập tức giữa các tài khoản giao dịch 24/7! Mặc dù chuyển khoản nội bộ là miễn phí, xin lưu ý rằng các tài khoản có mệnh giá bằng các loại tiền tệ khác nhau sẽ được chuyển đổi tiền tệ tại thời điểm chuyển khoản.