Exness Việt Nam

Cách xác minh tài khoản trên Exness
Hướng dẫn

Cách xác minh tài khoản trên Exness

Khi mở tài khoản Exness, bạn phải hoàn thành Hồ sơ kinh tế và gửi các tài liệu Bằng chứng về danh tính (POI) và Bằng chứng về nơi cư trú (POR). Chúng tôi cần xác minh các tài liệu này để đảm bảo rằng tất cả các hoạt động trên tài khoản của bạn được thực hiện bởi bạn, chủ tài khoản chính hãng để đảm bảo tuân thủ các quy định tài chính và luật pháp. Xem các bước bên dưới để tìm hiểu cách tải tài liệu lên để xác minh hồ sơ của bạn.

Đăng ký Exness Nhận 10.000 đô la miễn phí vào tài khoản DEMO