Нүүр хуудас > Хөтөч > Exness дээр арилжаалах талаар байнга асуудаг асуултууд (FAQ) 2-р хэсэг